Hier vind je informatie over scholen die de opleidingen sociaal werken en/of sociaal verpleegkundige organiseren. Daaronder vind je een overzicht van de eigen opleidingen, nascholingen en studiedagen

Uitnodiging jaarlijkse studiedag op 19 maart n.a.v. werelddag sociaal werk: 'Positieve gezondheid... mee spinnen aan het web'

Op dinsdag 19/03/2019 focussen we op 'positieve gezondheid'.

Vaak gaat de aandacht uit naar de klachten en gezondheidsproblemen die mensen hebben én het daarbij horende medische plaatje. Positieve gezondheid legt het accent niet alleen op de ziekte, maar kijkt naar alle dimensies die het leven van mensen betekenisvol maakt. Hoe wij als sociaal werkers in ziekenhuizen een bijdrage kunnen leveren om de focus te verruimen, krijgen we te horen op de studiedag.

Hoofd-halskanker multidisciplinair bekeken

Eerste congres van de Vlaamse werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Paramedici.

Keynote spreker is Dr. Alexander Verstaen (psychotherapeut) met als titel 'Wat te doen als er niets meer aan te doen is? '

Studiedag: “Interdisciplinaire en transmurale samenwerking als troef en kwaliteitsnorm in de zorg”

Op 20 maart, werelddag sociaal werk 2018, organiseerden we traditiegetrouw onze jaarlijkse studiedag. André Vyt en Veerle Opstaele verzorgden de lezingen in de voormiddag. Jullie vinden hier hun presentaties.

Opleidingstraject beginnende sociaal werkers

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en heeft ook zijn eigen noden. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging in een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.
Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat alle 9 modules gevolgd worden.

Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

De bedrijfswereld voelt een groeiende nood aan informatie over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving. Unia besloot een online opleiding te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen, mede omdat online cursussen ondertussen goed ingeburgerd zijn in de bedrijfswereld.

We willen jullie, sociaal werkers attent maken op deze site.

Subcategorieën