.

Hier vind je informatie over scholen die de opleidingen sociaal werken en/of sociaal verpleegkundige organiseren. Daaronder vind je een overzicht van de eigen opleidingen, nascholingen en studiedagen

CHi-­Opleiding ism HOGENT Communicatie in de oncologie voor sociaal werkers

Deze  5-daagse opleiding is bedoeld voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis die zich willen verdiepen in onco-gerelateerde thema's. Net afgestudeerde sociaal werkers met stage ervaring op oncologie mogen zich ook aanmelden.

Deze module wil de communicatieve vaardigheden van de sociaal werkers bevorderen om het hoofd te beiden aan vaak complexe situaties in een oncologische setting.De communicatietraining wordt gratis aangeboden door het Kankerplan.

De opleiding gaat door in Gent en start op 11 december 2020.  

Meer informatie over de opleiding en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je hier.

Alle opleidingen tot sociaal werker of sociaal verpleegkundige

Hier vindt u een overzichtje van de verschillende onderwijsinstellingen die een opleiding tot sociaal werker of sociaal verpleegkundige aanbieden:

Inspiratiedag Sociaal Werk en Sociaal Beleid

Het thema van dit jaar is 'Mensen tot hun (sociale) rechten laten komen.' waarin we focussen op non-take-up of niet-gebruik, het fenomeen waarbij personen hun (sociale) rechten niet opnemen omwille van drempels in de wetgeving, administratie,etc.

CHi -opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

In samenwerking met hogeschool PXL (Hasselt) stelt het CHi de nieuwe communicatieopleiding voor sociaal werkers voor.

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.