Hier vind je informatie over scholen die de opleidingen sociaal werken en/of sociaal verpleegkundige organiseren. Daaronder vind je een overzicht van de eigen opleidingen, nascholingen en studiedagen

Alle opleidingen tot sociaal werker of sociaal verpleegkundige

Hier vindt u een overzichtje van de verschillende onderwijsinstellingen die een opleiding tot sociaal werker of sociaal verpleegkundige aanbieden:

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

In samenwerking met hogeschool PXL (Hasselt) stelt het CHi de nieuwe communicatieopleiding voor sociaal werkers voor.

Inspiratiedag Sociaal Werk en Sociaal Beleid

Het thema van dit jaar is 'Mensen tot hun (sociale) rechten laten komen.' waarin we focussen op non-take-up of niet-gebruik, het fenomeen waarbij personen hun (sociale) rechten niet opnemen omwille van drempels in de wetgeving, administratie,etc.

16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 15 oktober 2019

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt het 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats in het Kursaal in Oostende. Dit congres heeft als doel om iedereen die palliatieve zorg een warm hart toedraagt samen te brengen en in te lichten over nieuwe inzichten en praktijken met betrekking tot palliatieve zorg.

Opleidingen Cédric Hèle-instituut

Beste zorgverlener,

Graag stellen we u een aantal opleidingen voor die gepland staan in het voorjaar 2019 en waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

Uitnodiging jaarlijkse studiedag op 19 maart n.a.v. werelddag sociaal werk: 'Positieve gezondheid... mee spinnen aan het web'

Op dinsdag 19/03/2019 focussen we op 'positieve gezondheid'.

Vaak gaat de aandacht uit naar de klachten en gezondheidsproblemen die mensen hebben én het daarbij horende medische plaatje. Positieve gezondheid legt het accent niet alleen op de ziekte, maar kijkt naar alle dimensies die het leven van mensen betekenisvol maakt. Hoe wij als sociaal werkers in ziekenhuizen een bijdrage kunnen leveren om de focus te verruimen, krijgen we te horen op de studiedag.

Hoofd-halskanker multidisciplinair bekeken

Eerste congres van de Vlaamse werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Paramedici.

Keynote spreker is Dr. Alexander Verstaen (psychotherapeut) met als titel 'Wat te doen als er niets meer aan te doen is? '

Studiedag: “Interdisciplinaire en transmurale samenwerking als troef en kwaliteitsnorm in de zorg”

Op 20 maart, werelddag sociaal werk 2018, organiseerden we traditiegetrouw onze jaarlijkse studiedag. André Vyt en Veerle Opstaele verzorgden de lezingen in de voormiddag. Jullie vinden hier hun presentaties.

Opleidingstraject beginnende sociaal werkers

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en heeft ook zijn eigen noden. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging in een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.
Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat alle 9 modules gevolgd worden.

Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

De bedrijfswereld voelt een groeiende nood aan informatie over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving. Unia besloot een online opleiding te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen, mede omdat online cursussen ondertussen goed ingeburgerd zijn in de bedrijfswereld.

We willen jullie, sociaal werkers attent maken op deze site.

Sociaal werk... stevig stappen op een slappe koord! Over ethiek, deontologie en beroepsgeheim

De afgelopen jaren heeft de beroepsvereniging, samen met externe experten hard gewerkt aan een beroepscode voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Op de ‘World Social Work day’ hebben we daarom als centrale thema’s gekozen voor ethiek, deontologie en beroepsgeheim. Hiernaast wensen wij eveneens de initiatieven van het voorbije jaar van onze beroepsvereniging toe te lichten.

Radicalisering & polarisering

Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met vragen over het thema (de)radicalisering en positieve identiteit. Met deze studiedag wil de Lokale Integrale Veiligheidscel van de Stad Hasselt en de politiezone Limburg Regio Hoofdstad samen met de PXL Social Work professionals handvaten aanreiken.