alertpijlpijlcurvecurve-invertedGroupfacebookgoogle-plusinstagrampijlslotjeGroup 5Group 2 Copy 3Path 9twitterPage 1youtube

Waarvoor staat BSWZ

"Als sociaal werkers maken wij deel uit van de eerste lijn. We zijn er om patiënten en hun omgeving te ondersteunen bij de gevolgen van ziekte op alle terreinen van het dagelijkse leven. Als een vrouw valt en haar heup breekt, bekijken wij het hele plaatje. Hoe zal die vrouw haar huishouden beredderen? Zijn er kinderen die naar school gebracht moeten worden? Is er iemand om voor de maaltijden te zorgen? Ook op persoonlijk vlak gaan we na of alles goed gaat. We nemen dus een veelheid aan taken op ons, die het herstel en de revalidatie mogelijk moeten maken. Maar door de hoge ontslagdruk is hier nauwelijks nog tijd voor. Veel diensthoofden sociaal werk zien dat met lede ogen aan, maar tot vandaag ontbrak een forum om dat knelpunt aan te kaarten. De beroepsvereniging wil die leemte vullen door hiervoor als aanspreekpunt te dienen, de overheid te informeren en beleidsondersteunende adviezen te formuleren."

Lees meer

Vormingen

BSWZ organiseert vormingen specifiek voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Al jaren is het een traditie om op de World Social Work Day een studiedag in te richten waarop alle sociaal werkers uit de algemene, psychiatrische en universitaire Vlaamse ziekenhuizen zijn op uitgenodigd.

Ook is er de zeer gegeerde opleiding voor beginners dat bestaat uit 9 volle dagen en zeer verscheiden aspecten van het sociaal werk in het ziekenhuis behelst. We richten ons hier naar collega's met nog weinig ervaring en houden de groep deelnemers zo klein mogelijk zodat interactie en inbreng van de deelnemers gegarandeerd is. Deze opleiding is meer dan louter kennisoverdracht, maar wil inspelen op de behoeften en tegemoetkomen aan de vragen van de deelnemers.


Alle vormingen
Bpsw
24.09.19

Nederlands congres gezondheidszorg maatschappelijk werk /sociaal werk op 24 september 2019

De collega's sociaal werk uit Nederland houden op 24 september 2019 een congres in Utrecht.

Een snel veranderende maatschappij en gezondheidszorg….. Wat vraagt dat van onze profilering als gezondheidszorg maatschappelijk/ sociaal werkers in de gezondheidszorg? Wil jij weten hoe je je (verder) profileert en wil je afrekenen met het idee dat dit niets voor jou is, dan ontmoeten wij jou graag op deze dag!

Lees meer
02.05.19

Voorstel nieuwe functie voor sociaal werkers ziekenhuizen t.a.v. IFIC.

De beroepsvereniging vzw BSWZ heeft gepleit voor de toevoeging van een nieuwe, nog niet opgenomen functie, met name ‘referentie sociaal werker ziekenhuis’ en dit voor alle sociaal werkers die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, ongeacht de aard van het ziekenhuis of de afdeling waaraan ze verbonden zijn.

Lees meer Alle nieuws
04.03.19

Oproep: start een transmurale onco-intervisie binnen je eigen regio en krijg een CHi-opleiding aangeboden!

Ben je sociaal werker of psycholoog en werk je in een oncologische setting of kom je in contact met
zorgverleners die werken in oncologie? Ervaar je de nood aan meer transmurale samenwerking en
uitwisseling? Zie je intervisie als een mogelijke stimulans hiervoor? Ben je gemotiveerd om collega’s
samen te brengen rond onco-gerelateerde thema’s?
Dan is deze oproep iets voor jou! 

Lees meer Alle nieuws
15.02.19

Zorg aan zet

Geef jouw idee over de toekomst van de zorg. Neem deel aan een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen.

Het betreft een project van Zorgnet / Icuro.

Neem een kijkje op de site van Zorg aan Zet.

Lees meer Alle nieuws
26.06.18

Care4AYA vzw - een aanbod voor jongeren met kanker en hun naasten

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 jongvolwassenen (AYA’s = Adolescents & Young Adults) te horen dat ze kanker hebben.  De ziekte treft hen in de bloei van hun leven, wanneer ze volop in ontwikkeling zijn. Door hun leeftijd, tussen 18 en 30 jaar, vallen jongeren die kanker hebben of hebben gehad, tussen wal en schip: ze zijn te oud voor een kinderafdeling maar voelen zich ook in de zorg voor volwassenen niet altijd thuis. Naast de vragen die AYA's hebben over het technische deel van hun behandeling, is het voor hen vaak lastig om antwoorden te vinden op leeftijdsspecifieke vragen over bijvoorbeeld opleiding, werk, relaties, seksualiteit, vruchtbaarheid en over de impact die de ziekte op hun toekomstig leven zal/kan hebben ...

Lees meer Alle nieuws
19.06.18

Sociaal werkers in de ziekenhuizen kregen van ons een schrijven i.v.m. beroepsprocedure IFIC.

De sociaal werkers die in een privé ziekenhuis werken, hebben recent vanuit de personeelsdienst van het ziekenhuis een bericht gekregen in verband met de overgang naar de IFIC looncategorieën. Voor 31 mei dienen zij de ontvangst van dit bericht te bevestigen. De keuze voor de IFIC looncategorie of het huidige barema dient dan ten laatste op 30 juni te gebeuren. 

Sociaal werkers worden ingeschaald in looncategorie 14. Vanuit de beroepsvereniging  stellen we echter vast dat de gehanteerde functieomschrijving van ‘medewerker sociale dienst’ verre van volledig is en aldus geen correcte weergave is van onze functie. Als beroepsvereniging willen we hierop reageren. 


Lees meer Alle nieuws

Lid worden

Blijven werken aan de zichtbaarheid van het sociaal werk met als doel de uiteindelijke erkenning blijft een prioritaire doelstelling van de beroepsvereniging.

Lidmaatschap van onze beroepsvereniging is gratis en heel eenvouding. Vul het formulier in en wij beantwoorden asap je aanvraag.


Lees meer Al lid? Log in