alertpijlpijlcurvecurve-invertedGroupfacebookgoogle-plusinstagrampijlslotjeGroup 5Group 2 Copy 3Path 9twitterPage 1youtube
15.02.19

Zorg aan zet

Geef jouw idee over de toekomst van de zorg. Neem deel aan een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen.

Het betreft een project van Zorgnet / Icuro.

Neem een kijkje op de site van Zorg aan Zet.

Lees meer
Foto Bswz
11.01.19

Beste wensen voor het nieuwe jaar

Lees meer
26.06.18

Care4AYA vzw - een aanbod voor jongeren met kanker en hun naasten

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 jongvolwassenen (AYA’s = Adolescents & Young Adults) te horen dat ze kanker hebben.  De ziekte treft hen in de bloei van hun leven, wanneer ze volop in ontwikkeling zijn. Door hun leeftijd, tussen 18 en 30 jaar, vallen jongeren die kanker hebben of hebben gehad, tussen wal en schip: ze zijn te oud voor een kinderafdeling maar voelen zich ook in de zorg voor volwassenen niet altijd thuis. Naast de vragen die AYA's hebben over het technische deel van hun behandeling, is het voor hen vaak lastig om antwoorden te vinden op leeftijdsspecifieke vragen over bijvoorbeeld opleiding, werk, relaties, seksualiteit, vruchtbaarheid en over de impact die de ziekte op hun toekomstig leven zal/kan hebben. Terwijl het merendeel van de jongeren mits een goede behandeling kunnen genezen, staan velen voor grote(re) uitdagingen ná hun behandeling, zowel op medisch, psychosociaal als emotioneel vlak. Ze krijgen niet altijd dezelfde kansen tijdens het verderzetten van hun opleiding, op de arbeidsmarkt, ervaren onbegrip, kampen met financiële problemen, kunnen verminderd vruchtbaar zijn en hebben een veranderd zelfbeeld. Om ervoor te zorgen dat jongeren hun leven na hun behandeling zo goed mogelijk weer kunnen oppakken, is meer leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning nodig die anticipeert op hun unieke noden.  
Care4AYA vzw (www.care4aya.be) wil jongeren met kanker of een voorgeschiedenis van kanker, met AYA-specifieke projecten bijstaan. Door in te zetten op de pijlers zorg, onderzoek en opleiding, wil Care4AYA vzw hen de best mogelijke integrale en multidisciplinaire zorg aanbieden. Instrumenten die voor deze doelgroep werden ontwikkeld door Care4AYA vzw zijn: de box ‘Jong en Kanker’ en de brochure voor ouders ‘De Liefdevolle manager’. Beide tools zijn gebaseerd op ervaringen van jongeren met kanker en hun ouders. Ze bieden concrete handvaten aan om met het ziektegebeuren om te gaan. De box is gratis te verkrijgen via www.kankercounteren.be. Meer info over hoe je de brochure voor ouders gratis kunt verkrijgen vind je op www.care4aya.be. Op 22/01/2019 organiseert het CHI een specifieke opleiding voor zorgverleners, waaronder sociaal werkers: ‘Zorg op maat voor AYA’s, een introductie’.  Meer info: www.cedric-heleinstituut.be.

Lees meer
19.06.18

Sociaal werkers in de ziekenhuizen kregen van ons een schrijven i.v.m. beroepsprocedure IFIC.

De sociaal werkers die in een privé ziekenhuis werken, hebben recent vanuit de personeelsdienst van het ziekenhuis een bericht gekregen in verband met de overgang naar de IFIC looncategorieën. Voor 31 mei dienen zij de ontvangst van dit bericht te bevestigen. De keuze voor de IFIC looncategorie of het huidige barema dient dan ten laatste op 30 juni te gebeuren. 

Sociaal werkers worden ingeschaald in looncategorie 14. Vanuit de beroepsvereniging  stellen we echter vast dat de gehanteerde functieomschrijving van ‘medewerker sociale dienst’ verre van volledig is en aldus geen correcte weergave is van onze functie. Als beroepsvereniging willen we hierop reageren. 


Lees meer