.

Image

Stroomdiagrammen sociale voorzieningen

Het kluwen aan voordelen, rechten en plichten, organisaties is erg groot. Met deze documenten proberen we jullie een overzicht te bezorgen van alle wettelijke en officële voordelen voor patiënten.
Voordelen uit aanvullende verzekeringen, details van hospitalisatieverzekeringen, ed, hebben we niet opgenomen.
Je wordt, door te klikken op een item (hyperlink openen), rechtstreeks doorgestuurd naar de juiste website. Hierdoor heb je altijd de meest recente informatie.
Als je merkt dat er iets verouderd of foutief is, of er iets ontbreekt, dan mag je dit altijd via het contactformulier laten weten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit document steeds up-to-date blijft.

Zo zal op korte termijn een extra item omtrent OCMW worden toegevoegd.

stroomdiagram_-_18_jaar.pdf

stroomdiagram_-65.pdf

stroomdiagram_65.pdf

LEGENDE_-_18_jaar.pdf

LEGENDE_-_65_jaar.pdf

LEGENDE_65-jaar.pdf

Overzicht sociale voorzieningen AYA's

Kom op tegen Kanker ontwikkelde  in het kader van het beter bespreekbaar maken van het thema re-integratie tijdens de fase van de behandeling ontwikkelde  een overzicht van voor aya's relevante voorzieningen  voor de sociale diensten van ziekenhuizen.  Dit document kan je gebruiken om

  • snel en gericht vragen van AYA’s te  beantwoorden
  • proactief AYA’s te benaderen indien er gepaste tegemoetkomingen of relevante dienstverlening bestaat
  • de expertise inzake leeftijdsspecifieke ondersteuning tav jongvolwassenen met kanker te delen

Dit overzicht werd gemaakt in samenwerking met enkele sociaal werkers en werd gelanceerd tijdens het congres 'Jong en Kanker' in september 2021.

Schermafbeelding 2022 03 10 193726

Adviesnota evenwichtig stagebeleid

"Tot voor enkele jaren kregen we hoofdzakelijk vanuit de opleiding sociaal werk of verpleging optie sociale of de banaba opleiding Sociale gezondheidszorg de vraag om stagiairs te begeleiden. Ondertussen zijn er heel wat verwante opleidingen bijgekomen die ook binnen de ziekenhuizen op sociaal werk stage willen lopen.

Dit psychiatrisch ziekenhuis is echt bezig met herstel

Tom Van den Abeele heeft een psychische kwetsbaarheid en vond een manier om ermee te leven. Dat positieve herstelverhaal zet hij dagelijks in als ervaringswerker in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Kamillus.

Ervaringsdeskundigen zorgen voor meer kwaliteit in ziekenhuizen

Wat doen ervaringsdeskundigen in ziekenhuizen? Wat betekenen ze voor patiënten en zorgverleners? Het doctoraatsonderzoek van Eva Castro geeft antwoord.

Memorandum Sociaal Werk aan Zet

Dit memorandum kwam tot stand in samenwerking met de werkgroep sociale diensten algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro en onze beroepsvereniging. Met dit document willen we de belangrijkste knelpunten en noden voor het sociaal werk formuleren en vroegen we de overheid om hiermee aan de slag te gaan.

Sociaal werkers in de ziekenhuizen verenigen zich

Er is in Vlaanderen nog geen beroepsvereniging van sociaal werkers. Of toch. In 2010 stampten een aantal vrijwilligers de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen uit de grond. Zes jaar later zijn meer dan de helft van de sociaal werkers die actief zijn in een ziekenhuis lid. Wat doen die sociaal werkers? En waarom verenigen ze zich? Spilfiguren Sabine Maene en Dirk Aerts beantwoorden onze vragen.

Beleidsaanbevelingen sociaal werk in ziekenhuizen

Het ziekenhuis neemt vandaag een heel andere plaats in binnen de gezondheidszorg dan enkele decennia geleden.  Een gezondheidszorg waar niet langer de hospitalisatie de norm is, maar waar men steeds meer evolueert naar een systeem waarbij de cliënt  in de mate van het mogelijke behandeld wordt in zijn natuurlijke omgeving .  En het is algemeen aanvaard dat ook sociale factoren  en gezondheid  elkaar beïnvloeden.

Gids sociaal werk in ziekenhuizen FOD

Met deze gids willen we de ziekenhuizen een instrument aanreiken om de inhoud van het sociaal werk in hun instelling te helpen verduidelijken en zichtbaarder te maken.

Sociaal werkers in ziekenhuizen ijveren voor meer erkenning

De sociaal werkers in de ziekenhuizen willen meer erkenning. Zij spelen immers een centrale rol in de ‘geïntegreerde en continue zorg’ van de toekomst.

Onbetaalde ziekenhuisfacturen: inzetten op preventie loont

Een recente enquête van Zorgnet-Icuro bij de Vlaamse algemene en psychiatrische ziekenhuizen toont een lichte daling van het bedrag aan patiëntenfacturen dat onbetaald blijft.

Nieuw jasje en update voor beroepscode sociaal werkers in ziekenhuizen

De beroepscode voor sociaal werkers in ziekenhuizen kreeg een update en een nieuw jasje.

HET SOCIAAL WERK IN HET ZIEKENHUIS HEEFT ALS DOELSTELLING OM HET WELZIJN VAN DE CLIËNT EN DE MENSEN IN ZIJN OMGEVING TE BEVORDEREN IN HET KADER VAN ZIJN GEZONDHEID EN ZIJN BEHANDELING BINNEN HET GEÏNTEGREERD ZORGPROCES, MET SPECIFIEKE AANDACHT VOOR DE SOCIALE DETERMINANTEN VAN HET GEZONDHEIDSPROBLEEM VAN DE CLIËNT