.

Opleidingen BSWZ

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.  Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe.  Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Startdatum 01-10-2021
Einddatum 01-10-2022
Registratie Startdatum 01-07-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 35
Sluitingsdatum 30-09-2021
Prijs per persoon €250,00

Helaas volzet

Het was een jarenlange traditie om naar aanleiding van de internationale dag van het sociaal werk elkaar te ontmoeten op onze studiedag van de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ).

Noodgedwongen kon dit de afgelopen twee jaar niet in levende lijve, maar nu staan we er terug, en met nog meer goesting!

Startdatum 17-05-2022
Einddatum 17-05-2022
Registratie Startdatum 28-03-2022
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 65
Sluitingsdatum 04-05-2022
Prijs per persoon €55,00

Helaas volzet

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.