Jaarlijkse studiedag op 17 maart, de international social work day: 'Wie ziek en arm is, betaalt de rekening'

Arm maakt ziek en ziek maakt arm, een slogan die bij velen gekend is. Ziek zijn gaat samen met gezondheidskosten, kosten die voor velen te hoog zijn. Als ziekte tot arbeidsongeschiktheid leidt of bij handicap, kom je op de sociale ladder in een lagere categorie terecht en zie je zo ook de sociale kansen in de maatschappij drastisch verminderen. We verdiepen ons tijdens deze studiedag in de leefwereld van de persoon in armoede en leren hoe we als sociaal werkers hiermee kunnen omgaan. Welke drempels ervaren deze patiënten in de gezondheidszorg van vandaag en hoe kunnen wij hen als sociaal werkers handvaten bieden tot een gelijkwaardige zorg? Hoe kunnen wij hen helpen hun rechten maximaal te benutten?

Voorstelling hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Je bent op 21 november van harte welkom in Antwerpen voor de voorstelling van een hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Sociaal Werk aan zet Memorandum

Samen met de werkgroep sociale diensten algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro en de beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen willen we een forum zijn voor de uitwisseling van informatie, volgen we maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en is het de bedoeling te anticiperen op beleidskeuzes. Dit gebeurt vanuit de betrachting te pleiten voor optimale psychosociale zorg voor de cliënt.

Nood aan erkenning en financiering van sociaal werkers in speerpuntennota Zorgnet-Icuro

Onze beroepsvereniging ijvert al enige tijd samen met de werkgroepen sociale diensten ziekenhuizen van de FOD en Zorgnet-Icuro nog steeds voor een degelijke erkenning, normering en financiering van het sociaal werk in de ziekenhuizen.

De BSWZ zoekt enthousiaste collega's die het bestuur willen komen versterken

Als jij het belang van onze beroepsvereniging onderschrijft en je wil actief meewerken met een enthousiaste groep mensen aan de erkenning van het beroep van de sociaal werker (m.b.t. patiëntgerelateerde activiteiten) in de ziekenhuizen.

Voorstel nieuwe functie voor sociaal werkers ziekenhuizen t.a.v. IFIC.

De beroepsvereniging vzw BSWZ heeft gepleit voor de toevoeging van een nieuwe, nog niet opgenomen functie, met name ‘referentie sociaal werker ziekenhuis’ en dit voor alle sociaal werkers die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, ongeacht de aard van het ziekenhuis of de afdeling waaraan ze verbonden zijn.

Oproep: start een transmurale onco-intervisie binnen je eigen regio en krijg een CHi-opleiding aangeboden!

Ben je sociaal werker of psycholoog en werk je in een oncologische setting of kom je in contact met zorgverleners die werken in oncologie? Ervaar je de nood aan meer transmurale samenwerking en uitwisseling? Zie je intervisie als een mogelijke stimulans hiervoor? Ben je gemotiveerd om collega’s samen te brengen rond onco-gerelateerde thema’s?
Dan is deze oproep iets voor jou!

Zorg aan zet

Geef jouw idee over de toekomst van de zorg. Neem deel aan een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen.

Het betreft een project van Zorgnet / Icuro.

Neem een kijkje op de site van Zorg aan Zet.

Care4AYA vzw - een aanbod voor jongeren met kanker en hun naasten

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 jongvolwassenen (AYA’s = Adolescents & Young Adults) te horen dat ze kanker hebben. De ziekte treft hen in de bloei van hun leven, wanneer ze volop in ontwikkeling zijn. Door hun leeftijd, tussen 18 en 30 jaar, vallen jongeren die kanker hebben of hebben gehad, tussen wal en schip: ze zijn te oud voor een kinderafdeling maar voelen zich ook in de zorg voor volwassenen niet altijd thuis.

Sociaal werkers in de ziekenhuizen kregen van ons een schrijven i.v.m. beroepsprocedure IFIC.

De BSWZ besliste om het IFIC aan te schrijven over de onvolledige functieomschrijving van de sociaal werkers in de ziekenhuizen. U heeft als individuele sociaal werker ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. We richtten via email een uitgebreid schrijven naar een brede groep van sociaal werkers.  Het volledige schrijven vindt u hier onder. Heeft u dit schrijven niet gehad en wil u ook graag de bijgevoegde documentatie ontvangen? Vraag er gerust naar via het contactformulier op deze website.