.

Ambtshalve toekenning van categorie

Vanaf 1 april 2023: bewoners van een woonzorgcentrum (WZC) die een aanvraag indienen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood zullen ambtshalve toegewezen worden aan categorie 4.

Leden die, na een eerdere inschaling bij de FOD SZ, reeds over een categorie 5 beschikken vóór de opname in het WZC kunnen hun categorie 5 behouden.
Voor WZC-bewoners die dit zorgbudget al eerder ontvingen, zal er vanaf 01/04/2023 een automatische herziening gebeuren met automatische wijziging naar categorie 4 (voor leden die reeds een categorie 4 of 5 hadden, wijzigt er niets).​​​​​​​

​​​​​​​Vanaf 1 april 2023: bewoners van een WZC met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) die een aanvraag indienen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood zullen ambtshalve toegewezen worden aan categorie 5.
Voor WZC-bewoners met een IGO die dit zorgbudget al eerder ontvingen, zal er vanaf 01/04/2023 een automatische herziening gebeuren met automatische wijziging naar categorie 5 (voor leden die reeds een categorie 5 hadden, wijzigt er niets).

Belangrijk:

  • Het gaat niet om een automatische toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood voor WZC-bewoners. Een online aanvraag indienen blijft noodzakelijk om dit zorgbudget aan te vragen.
  • ​​​​​​​Na een eventueel ontslag uit het WZC valt het lid terug naar de medische categorie die van toepassing was vóór de opname in het WZC. Voor personen die vóór hun verblijf in het WZC nog geen medische erkenning hadden, zal na een ontslag uit het WZC een automatische herziening ‘einde verblijf in WZC’ aangemaakt worden in eZBO.
  • Bij een ambtshalve toekenning van een categorie 4 of 5 wordt deze categorie enkel 'fictief' toegekend om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood te kunnen berekenen.
    Concreet betekent dit dat deze ambtshalve toekenning van een categorie 4 of 5 niet zal doorstromen naar de FOD SZ. Het lid zal dus geen medische erkenning van de FOD SZ (en de bijhorende afgeleide rechten, bijv. een parkeerkaart) ontvangen. De zorgbehoevende zal uiteraard wel recht hebben op de afgeleide rechten die gelinkt zijn aan een uitbetaling ZBO. Wenst het lid ook een medische erkenning bij de FOD SZ, dan dient er een aanvraag tot erkenning van de handicap te gebeuren bij de FOD SZ.
    In eZBO wordt er verwezen naar de website van de FOD SZ om het lid te informeren over de mogelijkheid om ook een parkeerkaart aan te vragen.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN