.

Basistraject Sociaal Werkers ziekenhuizen _ module 9 | Crisishulpverlening en rouw

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe. Het traject bestaat uit 9 modules.

Dit vormingsmoment kan ingericht worden dankzij de steun van:

VVVL

Opleiding eigenschappen

Startdatum 13-06-2024 09:00
Einddatum 13-06-2024 16:30
Max. deelnemers 25
Registered 25
Aantal plaatsen 0
Prijs per persoon €250,00
Locatie KAVA congres centrum

Sorry, de opleiding is nu vol en we kunnen geen registratie(s) meer accepteren

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.