.

VAKMANSCHAP VAN SOCIAAL WERK 23-04-2024

Op 23 april 2024 zetten we het vakmanschap van sociaal werkers graag in de schijnwerpers.

 

Het radicale van de Presentiebenadering

De Presentiebenadering is, als benadering van goede zorg, radicaal. Ze mikt immers op de ervaring bij de ander: 'dit is goede zorg'. Ze houdt ons voor dat dit ons -radicaal - oproept om aan te sluiten bij de ander en onze zorg daarop afstemt.

Johan Van de Putte schetst in 2 delen enkele essentiële ingrediënten van de Presentiebenadering.

De Presentiebenadering legt een groot accent op het proberen aansluiten op het eigene en het andere van de ander om zo te mikken op goed afgestemde zorg, die ook ervaren wordt als goede zorg (versus de zorg hoofdzakelijk vorm te geven vanuit professionele logica's).

Een misverstand is dat Presentie gewoon gaat over voldoende contact. Het gaat echter over goede zorg. Het gaat over de vraag waar het ons als zorgverleners en zorgorganisaties om te doen is. Het gaat over wijs omgaan met druk en regels, ter wille van de zorgontvanger.

De Presentiebenadering kan helpen om je staande te houden en om zinvolle stappen te zetten wanneer er sprake is van druk, van chaos, van machteloosheid.

 

Druk op de ketel van de zorg

Hoe omgaan met morele stress
in de dagelijkse praktijk van sociaal werk in het ziekenhuis?

In uitdagende tijden als vandaag is het voor hulpverleners soms alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden en met hart en ziel in de zorg te kunnen blijven staan. Deskundige, zorgzame en menswaardige zorg, daar willen we toch steeds voor blijven gaan? Helaas zorgt de aanhoudende druk op de ketel voor heel wat morele stress in de zorg. Hoe kunnen we hier best mee omgaan?

Volgens Yvonne Denier, auteur van Het pluisbloemeffect, kan ethiek daarbij helpen. Op breed toegankelijke manier toont ze hoe hulpverleners, teams en organisaties een tweede, derde of zelfs vierde adem kunnen blijven vinden, ook in stormachtige tijden.

Met de ethiek van het pluisbloemeffect wil ze alle betrokkenen in de zorg zoals de artsen, verpleegkundigen, paramedici, referenten, leidinggevenden, directies, bestuurders, e.a. inspireren en biedt ze inkijk in de kerndimensies van een ethisch gedreven zorgcultuur waaraan iedereen kan meewerken op een positief aanstekelijke manier. Zodat morele stress kan overgaan naar morele veerkracht en we ons, ondanks de druk op de ketel van de zorg, toch als ‘skilled companions’ kunnen blijven inzetten voor een deskundige en zorgzame hulpverlening voor iedereen.

In deze lezing zal ze de thematiek en ethische vraagstelling specifiek toepassen op de beroepsdiscipline van het sociaal werk in de ziekenhuiscontext.

 

Wil je meer lezen?

Duik dan even in het Interview met Sociaal.Net via deze link: https://sociaal.net/boek/zorgethica-yvonne-denier/

Of lees het artikel over ‘Moral Distress in Medicine ter hand’. Zie: Kherbache, A, Mertens, E & Denier Y (2021). ‘Moral Distress in Medicine: An Ethical Analysis.’ J HEALTH PSYCH, pp. 1-20.

Of neem het interview uit Tertio (22 maart 2023) over ‘Zorg brengt onmiddellijk ethische verantwoordelijkheid met zich mee’ te hand (zie bijlage).

Ook mogelijk is dit: ‘Is dit het beste wat ik kan doen? Ethische reflecties over goede zorg bij schaarste en beperkingen.’ Artikel van Yvonne Denier in Tijdschrift voor Psychiatrie 63(2021), pp. 737-741.

 

Of duik nog dieper en haal het pluisbloemboek in huis

Het boek bestellen met 10% korting en gratis verzending? Surf naar www.lannoocampus.be/het-pluisbloemeffect , voeg het boek toe aan je winkelmandje en gebruik de code pluisbloem_std

De korting wordt automatisch verrekend.

De code is enkel geldig via de webshop van Lannoo/LannooCampus tot 31/08/2024. De code is niet cumuleerbaar met andere promoties of kortingscodes.

 

Claim your power

Verder bieden we die dag nog een aantal kleinere werkgroepen aan waarbij we met de kerntaken van sociaal werk aan de slag gaan en zullen samen zitten rond een aantal stellingen.

Deze worden voorgesteld bij mensen met een ruime werkervaring. Hoe kunnen we niet alleen als individu maar ook als groep sociaal werkers ons vakmanschap terug meer claimen?

De weg naar verandering start hier en via 5 onderstaande workshops maken we de vertaalslag van de presentaties naar het werkveld en claimen we ons vakmanschap.

 

SPREKERS

johan van de putteJohan Van de Putte: Johan werkt al zijn ganse loopbaan, als psycholoog, in psychiatrische contexten, de laatste 10 jaar o.a. in een team dat mensen ondersteunt die worstelen met ingrijpende psychosociale moeilijkheden. Hij vindt veel steun in de Presentiebenadering om zich te oriënteren op goede zorg, ook wanneer de context moeilijk of complex is. 

 

 

 

yvonne denierYvonne Denier is filosoof en ethicus. Als stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro is ze mee verantwoordelijk voor ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties. Daarnaast is ze geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven) waar ze ‘Ethiek van de gezondheidszorg’ doceert in het kader van de Master Management en Beleid in de Gezondheidszorg en ‘Public Health Ethics & Ethics in Public Policy’ in de Master in Bioethics. Ook begeleidt ze gezondheidsethische thema’s binnen de Best Bet-modules van de Master in Geneeskunde.

 

Claim your power: workshop begeleiding

  • Concrete hulpverlening door Esther Van Reeth - coördinator competentiecentrum sociaal werk UPC KU Leuven
  • Psychosociale hulpverlening door Geert Van den Berghe - werkzaam binnen ZNA als diensthoofd patiëntenzorg
  • Zorgcoördinatie door Katrien Priëels, sociaal werker Bethanië Emmaüs Zoersel
  • Adviseren van andere professionals door Liesbeth Van Passel, sociaal werker Imelda ziekenhuis Bonheiden
  • Signalering/belangenbehartiging door Laura Baeten, teamleider sociale dienst GZA

 

PROGRAMMA:

8.45-9u: ontvangst
9u-9.30u: inleidend woord door Joeri De Munck en Elke Lagae – voorzitters BSWZ
9u30-11u: Johan Van de putte - Het radicale van de Presentiebenadering
11u-12.30u: Yvonne Denier - Druk op de ketel van de zorg
Hoe omgaan met morele stress in de dagelijkse praktijk van sociaal werk in het ziekenhuis?
12.30u-13.30u: lunchpauze is voorzien en mogelijkheid tot interactie met de sprekers
13u.30u-15u: Johan Van de Putte -  Het radicale van de Presentiebenadering
15u-16u: vakmanschap sociaal werk: Claim your power
16u: afsluiting

 

LOCATIE:

https://www.kvs.be/nl/pQ6rbCL/je-bezoek/bereikbaarheid

KVS Brussel

KVS FOYER / BAR / TOP
Lakensestraat 146
1000 Brussel

 

KOSTPRIJS:

€30 is de inschrijvingskost per deelnemer. De inschrijving is definitief na de overschrijving op rekening BE73 9733 9933 2260.  Vermeld in de mededeling je volledige naam en ziekenhuis.

 

PDF's 

Studiedag VAKMANSCHAP VAN SOCIAAL WERK

Kherbache Mertens Denier 2021 - Moral Distress in Medicine JHP

2021 denier goede zorg bij schaarste

Flyer - Pluisbloemeffect

Tertio Zorg brengt onmiddellijk ethische verantwoordelijkheid met zich mee

 

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Vanuit BSWZ

Dit vormingsmoment kan ingericht worden dankzij de steun van:

VVVL

Opleiding eigenschappen

Startdatum 23-04-2024 09:00
Einddatum 23-04-2024 16:00
Sluitingsdatum 12-04-2024 17:00
Max. deelnemers 100
Registered 60
Aantal plaatsen 40
Prijs per persoon €30,00
Locatie Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel

Helaas volzet of inschrijfdatum is verlopen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.