.

basistraject sociaal werkers ziekenhuizen 2023-2024

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging jaarlijks een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. 

Het opleidingstraject werd mede gefinancierd door de FOD Volksgezondheid in het kader van kwaliteitsverbetering. 

basis-traject-2023-2034-BSWZ-017
basis-traject-2023-2034-BSWZ-016
basis-traject-2023-2034-BSWZ-015
basis-traject-2023-2034-BSWZ-013
basis-traject-2023-2034-BSWZ-014
basis-traject-2023-2034-BSWZ-012
basis-traject-2023-2034-BSWZ-011
basis-traject-2023-2034-BSWZ-009
basis-traject-2023-2034-BSWZ-010
basis-traject-2023-2034-BSWZ-008