.

Studiedag BSWZ 2023 - gelijk maakt gezond

Veerkrachtige hulpverlening (in gezondheidsvaardige organisatie) maakt gezondheid(szorg) toegankelijker en gelijker

Op dinsdag 18/04/2023 kwamen we samen in de kruitfabriek te Vilvoorde om ons als professionals onder te dompelen in de thematiek ‘gezondheidsvaardigheden’

Omgaan met gezondheidsvaardigheden: wat zijn handvaten voor zorgverleners om het zorgproces voor patiënten en hun netwerk te vereenvoudigen?

Een derde van de bevolking van 15 jaar en ouder (33%) heeft een laag niveau van gezondheidsvaardigheden, wat betekent dat ze niet over voldoende vaardigheden beschikken om beslissingen te nemen over hun gezondheid. (bron: https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/determinanten-van-gezondheid/gezondheidsvaardigheden)

Enkele vragen die aan bod kwamen:

Hoe kan je als hulpverlener gezondheidsvaardigheden van patiënten herkennen?

Hoe kan je  als hulpverlener je gezondheidsvaardigheden inzetten om hen krachtiger maken zodat ze beter voor zichzelf kunnen zorgen?

Hoe kan je vanuit jouw organisatie/dienst hier op inzetten en een gezondheidsvaardig beleid ontwikkelen?

Hoe kan je als hulpverlener een bijdrage leveren aan een gezondheidsvaardiger beleid binnen jouw eigen organisatie?

Dit thema werd vanuit verschillende invalshoeken (theorie, praktijk, multidisciplinaire aanpak, ervaringsdeskundigheid, ...) benaderd.

 

 

studiedag-BSWZ-2023---001
studiedag-BSWZ-2023---002
studiedag-BSWZ-2023---003
studiedag-BSWZ-2023---004
studiedag-BSWZ-2023---005
studiedag-BSWZ-2023---006
studiedag-BSWZ-2023---007
studiedag-BSWZ-2023---008
studiedag-BSWZ-2023---009
studiedag-BSWZ-2023---010